LL_Logo_Version1

Lecalife Utbildning D- & S-HLR

Studie från 2000 där de hade en mycket hög överlevnad på personer som blev hjälpta av en hjärtstartare inom 3 minuter. Vill du vara med och rädda en kollega?

Se artikel här

D-HLR Hjärtstartare för en säker arbetsplats

För dig som gått grundläggande HLR inom ett halvår.

För företag som kommer köpa in en Hjärtstartare, i sina lokaler eller fordon, i arbetet om att bli en hjärtsäker arbetsplats.

 

Förutom praktiskt förfarande vid hjärtstopp tittar vi på den hjärtstartare som finns eller kommer inhandlas och etiska aspekter.

 

Inför kursen ska kursboken läsas igenom och innehållet testas teoretiskt och praktiskt under utbildningsdagen.

Efter godkänd kurs erhålles ett kursbevis.