LL_Logo_Version1

Bemmanningstjänster inom
 ambulanssjukvård, elevhälsa, kriminalvård, företagshälsovård och vaccinaitoner

Utbildning i Första hjälpen, HLR & hjärtstarare


Din samarbetspartner inom personalhälsa, livsstil och arbetsmiljö

Lecalife Hälsa är ett tjänsteföretag med kompetens inom företagshälsovård, bemanning, skola, kriminalvård, ambulanssjukvård och vaccinationsverksamhet.

 

Affärsidé

Lecalife erbjuder flexibla kundnära tjänster till företag som vill ge sina anställda något mer. Med fokus på det friska och att främja hälsa få ni glada och närvarande medarbetare vilket leder till ökad produktivitet. 

 

Med utbildning i Första hjälpen och HLR följs Arbetsmiljölagens riktlinjer för en säker arbetsplats. Passa på att säkra din arbetsplats med en hjärtstartare och ge personalen utbildning i HLR!
 

Tjänsterna kan utföras ute på företaget inom Storstockholm utan extra kostnader vilket sparar tid, produktion och debiterbarhet.