LL_Logo_Version1

Lecalife utbildning HLR-barn

Första hjälpen till barn riktar sig till föräldrar, BVC personal, lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Med andra ord alla som har barn omkring sig och vill öka sin handlingsberedskap att agera på ett bra sätt om ett barn skulle sluta andas, råka ut för en olycka eller ett akut sjukdomsfall.

Vi pratar om de minsta barnen under ett år och hur man agerar på de större barnen från 1 år till tonåren.
Teoretisk grund varvas med praktiska övningar och diskussioner.

 

Kontakta Lecalife för mer information.

Filmerna är hämtade från http://www.hlr.nu

Barn HLR intro
0-1 år

Barn HLR intro
1-18 år