LL_Logo_Version1

Om Lecalife Hälsa AB

Lena Carlsson, grundare, ägare och VD på Lecalife Hälsa AB Lena Carlsson, grundare, ägare och VD på Lecalife Hälsa AB

Lecalife Hälsa AB grundades av företagssköterskan Lena Carlsson under vintern och våren 2011 som ett led i en omorganisation.

 

"Efter många års visioner kom en möjlighet att utveckla och sälja de tjänster jag brinner för, i första hand till företag, men även till privatpersoner".

Med bakgrund från ambulanssjukvård, bemanning, försäkringsbolag och företagshälovård har jag en bra grund att stå på och en kombination av kompetenser som kompletterar varandra och som jag vill dela med mig av.

Nu vill jag ligga steget före och förebygga sjukdom och ohälsa genom att arbeta i hälsoprojekt med hälsoprofiler och utbildningar i första hjälpen, Hjärt & lungräddning (HLR) samt hjärtsäkra företag med inköp av hjärtstartare samt utbildning av personalen i D-HLR. Allt för att skapa en säker arbetsplats med friska medarbetare!"

Via nätverk finns ytterligare kompetenser att tillgå vilket möjliggör skräddarsydda lösningar för olika företag, branscher och organisationer. 

Lena Carlsson utnämd som ambassadör för kvinnors företagande 2013/2014/2015 av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen!

Kontakta Lecalife för mer information - klicka här för kontaktuppgifter!

Din samarbetspartner inom personalhälsa, livsstil och arbetsmiljö

Lecalife Hälsa är ett tjänsteföretag med bred kompetens inom Företagshälsovård, bemanning, skola, Kriminalvård och Ambulanssjukvård.

 

Affärsidé

Lecalife erbjuder flexibla kundnära tjänster till företag som vill ge sina anställda något mer.

Med fokus på det friska och att främja hälsa få ni glada och närvarande medarbetare vilket leder till ökad produktivitet.

 

Genomförande

Genom hälsoprofiler med individuell rådgivning och coaching jobbar vi tillsammans för en aktiv hälsa. Resultatet kan användas i Hälsobokslutet och i det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

 

Sjukfrånvaro? Koll på rehabkedjan? Med en rehabkoordinator som stöd till den sjukskrivne, chefen och HR kan processen optimeras.

 

Med utbildning i Första hjälpen och HLR följs Arbetsmiljölagens riktlinjer för en säker arbetsplats. Passa på att säkra din arbetsplats med en hjärtstartare och ge personalen utbildning i D-HLR!

 

Tjänsterna kan utföras ute på företaget inom Storstockholm utan extra kostnader vilket sparar tid, produktion och debiterbarhet.