LL_Logo_Version1

Lecalife Rehabkoordinator för företag

 • Har du långtidssjuka som du inte vet var de är i rehabkedjan?
 • Finns det någon insats som kan förkorta sjukskrivningen?
 • Kan arbetsuppgifterna anpassas för att öka möjligheterna för tidigare återgång i arbetet?
 • Kostar sjukfrånvaron onödigt mycket? Gör beräkning på FK

Om du svarar ja på någon av frågorna - kontakta Lecalife!  

 

Rehabkoordinator gör en strukturerad rehabkartläggning som även innefattar coaching och stöd till den sjukskrivne, chefen och HR.

 1. Möte med beställare som vanligtvis är chef eller HR för information om den sjukskrivnes arbetsplats och aktuella arbetsuppgifter.
 2. Samtal med den sjukskrivne för kartläggning av hela livssituationen som sjuk- och hälsoläget, livsstil, arbete och hemsituation.
 3. Vid behov intervjuas sjukskrivande läkare, behandlare och handläggare på Försäkringskassan (FK).
 4. Rehabmöte tillsammans med den sjukskrivne, chefen och evt sjukskrivande läkare där möjligheter för anpassade arbetsuppgifter diskuteras. Förberedelse inför kommande avstämningsmöte med FK.
 5. Avstämningsmöte med FK, den sjukskrivne, chef och sjukskrivande läkare.
   

Ytterligare tjänster Lecalife kan hjälpa till med:

 • Utredning vid upprepad korttidsfrånvaro.
 • Hjälp med att utforma ett förstadagsintyg.
 • Se över om er missbrukspolicy är aktuell och uppdaterad.
 • Alkoholscreening på individer eller hela grupper.
 • Alkohol- och drogtester kan utföras regelbundet, slumpvis, vid nyanställning samt vid misstanke.