LL_Logo_Version1

Lecalife Arbetsmiljö

Att trivas och ha roligt på arbetsplatsen med kollegorna -

Att vara nöjd med den fysiska arbetsmiljön -

Att drivas och inspireras av sina arbetsuppgifter -

Att ha en chef och ledare som stöttar, leder och ser alla anställda -

 

Jaa- det borde vara en självklarhet. Är det så?

 

Arbetsgivaren är ansvarig för en säker arbetsplats, att arbetsmijölagen följs och att personalen mår bra. Att vara uppmärksam på all typ av ohälsa är en svår, men mycket viktig uppgift.

Den som är anställd är ansvarig för sin egen arbetsmiljö och att direkt rapportera eventuella risker i arbetet. Oavsett om det gäller den fysiska- eller den psykiska arbetsmiljön. Att påtala när det börjar bli för hög arbetsbelastning eller att man bevittnar ett kränkande beteende kan vara lika viktigt som att rapportera att en maskin låter för högt. Att använda rätt skyddsutrustning, att komma med ständiga förbättringsförslag och åtgärder bidrar till en bättre arbetsmiljö både för dig själv och för dina kollegor.

Det är roligt att vara med och påverka!

 

Hur kan vi hjälpas åt att må bra och ha roligt på arbetet?

 

Lecalife erbjuder:

  • En workshop, för hela arbetsgruppen, kring friskfaktorer på arbetsplatsen med handlingplan och mål att arbeta med samt uppföljning.
  • Första hjälpen utbildning.
  • Rehabilitering; Hur tar vi hand om våra sjukskrivna och vad säger regelverket? Ett seminarium för HR och chefer.

 

För frågor, offert och bokning