LL_Logo_Version1

Alkoholvanor

Är du orolig över din eller någon annans alkoholkonsumtion?

Var går gränsen för normaldrickande - riskbruk - beroende?

Vad är det för skillnad mellan riskbruk och missbruk?

 

I Sverige har vi druckit alkohol på helgen för att varva ned, vi har något att fira eller kanske för att minska ångest. Nu har vi dessutom blivit världsvana och vardagsdricker i veckorna när vi varvar ned, när vi lagar mat eller för att det är gott... Man går på slak lina allt närmare ett riskbruk som i ett längre perspektiv kan leda till missbruk och alkoholism.

 

Det tar minst mellan fem till tio år innan chefen misstänker ett missbruk.

 

Hur vet man vad som är ok? Var befinner jag mig?

 

Gör en alkoholscreening för bedömning om du har ett riskbruk eller är på väg in i ett alkoholmissbruk. 

Vi utför blodprovstagning kombinerat med AUDIT-enkät med uppföljande samtal för att tillsammans minska risken för ohälsa och missbruk.

 

 

Kontakta Lecalife för mer information.

Statens Folkhälsoinstitut arbetar aktivt med utbildning och metodutveckling för att förbättra folkhälsan och för att minska risken att ett normalt alkoholdrickande leder till ett alkoholmissbruk. Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården kan bidra med information, screening och coaching.