LL_Logo_Version1

Lecalife Hälsa och Livsstil

Lecalife Hälsa finns nu på plats vid Sollentuna centrum.

Öppna fliken och ta del av våra mycket förmånliga erbjudanden för privatpersonerl!!!

Välkomna!

Tillhör du och dina medarbetare en frisk- eller en riskgrupp?

 

Hälsosamma medarbetare medverkar till företagets ekonomiska vinster med mer energi och minskade sjukfrånvarokostnader. Genom att analysera vad i livsstilen som är bra och vad som bör förändras kommer vi långt. För vissa räcker det med att öka vardagsmotionen och balansera maten. För andra krävs det lite mer.

  

Vinsten för individen med en hälsosammare livsstil är kanske inte att vi lever längre, men att det liv vi lever kommer bli friskare och roligare!

 

 • Gör en HPI Hälsoenkät för att screena hela personalens hälsostatus.
 • Arbetsplatsprofilen APP enkäten fokuserar på arbetsmiljö, trivsel och ledarskap.
 •  HälsoprofilbedömningTM (HPB) där vi kartlägger det aktuella hälsoläget, livsstilen och arbetsmiljön genom en enkät, provtagning, konditionstest och ett hälsosamtal. Kan kompletteras med:
 • AUDIT alkoholscreening
 • Provtagning - Kolesterol, glucos och/eller alkoholmarkörer
 • Utandningsprov - peff för rökare

Frisk

Friskbeteenden som hjälper dig till god hälsa samt ett friskare och roligare liv:

 • Rökstopp
 • Daglig vardagsmotion
 • God kondition med regelbunden motion
 • Regelbunden och väl sammansatt mat
 • "Lagom" med alkohol
 • Regelbunden sömn
 • Kultur och musik
 • Fritidsaktiviteter
 • Vara med barnen
 • Ömhet, närhet och kärlek
 • Bra relationer, kompisar och nätverk
 • Att nöja sig med "Good enough"
 • Att sätta gränser på arbetsbelastningen
 • Ha roligt på jobbet
 • En bra chef & ledare

Risk

Riskbeteenden som kan leda till hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, cancer och annan ohälsa:

 

 • Inaktivitet- för lite motion och fysisk aktivitet
 • Rökning
 • Bukfetma
 • Orimlig stress
 • Överkonsumtion av alkohol och annat missbruk
 • Dåliga sömnvanor
 • Felaktiga matvanor

 

Beteenden som du själv kan påverka. 

Varför vänta? Börja redan idag! 

Med coaching och stöttning blir det lättare!

Har du funderat på förändring, men inte tagit steget fullt ut?


Coaching på individnivå och/eller i grupp.

 

 • Sluta röka eller snusa!
 • Orolig över din alkoholkonsumtion?
 • Orolig över högt blodtryck?
 • Börja motionera!

Med bättre kondition orkar vi mer, sover bättre, blodtrycket och pulsen sjunker, man går ned i vikt och får minskade infektioner och mycket mer. Du har inget att förlora!

 

Studier har visat att det aldrig är för sent att förbättra hälsan, styrkan och konditionen. Det finns muskelfibrer som växer och man har till och med sett att hjärnan kan bygga nya banor!