LL_Logo_Version1

Lecalife Utbildning

Första hjälpen

Det första och många gånger det viktigaste alla kan göra för en sjuk eller skadad person innan ambulans eller annan sjukvårdpersonal tar över.

Som en del i det Systematiska arbetsmiljöarbetet bör alla på arbetsplatsen ha grundläggande kunskap i omhändertagande vid olycksfall eller av en sjuk person. På en större arbetsplats bör det finnas "förstahjälpare" som är personer med intresse och lämplighet att agera vid akuta tillstånd. De får vidareutbildning för att öka handlingsberedskapen. Dessa kan även ansvara för förstahjälpenutrustningen på arbetsplatsen. Många gånger är även skyddsombuden utbildade förstahjälpare.

 

Planering:

Före kursstart kommer vi gärna ut till företaget för samtal och inventering av vilken typ av arbetsplats ni arbetar i. Om det finns speciella risker eller om ni haft någon arbetsskada eller olycka. Därefter skräddarsys innehållet efter era önskemål och behov.

First Aid

The first aid course is also available in English.

 

Lecalife erbjuder:

 

L-ABC, Första hjälpen grundutbildning

Grundutbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 

L- Livsfarligt läge & larma 

A- Andning

B- Blödning

C- Cirkulation

 

Efter utbildningen kan du svara på följande påståenden och frågor:

 • Utsätt dig aldrig själv för onödiga risker. Det räcker med en skadad eller sjuk person.
 • Hur undersöker man andning och håller fria luftvägar?
 • Vad gör man om någon satt något i halsen?
 • Vi praktiserar stabilt sidoläge på varandra.
 • Hur stoppar man en blödning?
 • Hur undviker man att en person hamnar i cirkulationssvikt/chock.

 

Genomgång av några vanliga och allvarliga sjukdomsfall:

 • Hjärtinfarkt och kärlkramp
 • Stroke
 • Diabetes
 • Astma
 • Akut allergisk reaktion / anafylaktisk chock
 • Krampanfall

Kan kombineras med grundläggande HLR utbildning.

Utbildningen är på minst två timmar beroende på innehåll och tillval.

 

Repetionsutbildning i Första hjälpen, L-ABC.

Man glömmer fort och behöver repetera regelbundet. Innehåller mer praktiska övningar och ni kan bygga på med nya ämnen.

Vidareutbildning till förstahjälpare

Riktar sig till skyddsombud, ledare och anställda som vill lära sig mer. Motsvarar den tidigare "Samaritutbildningen".

Du vill rycka in när det gäller och behöver öka din handlingsberedskap.

 

Grundkrav:

Grundkurs i första hjälpen och HLR inom ett år.

 

Innehåller bland annat:

 • Företagets arbetsmiljöansvar med att undvika olyckor och ge personalen rätt verktyg.
 • Planering i organisationen kring ett eventuellt olycksfall eller sjukdomsfall.
 • Praktiska övningar på olika olycksscenarier med flera skadade.
 • Fördjupning i kamratstöd och krisstöd.

Efter samtal med beställare görs ett val av adekvat innehåll som passar verksamheten.

 • Drunkning
 • Brännskada
 • Kylskada
 • Elektricitet
 • Frätande ämnen
 • Satt i halsen
 • Fallolycka
 • Skallskada
 • Frakturer
 • Klämskada
 • Amputationer
 • Knivskada
 • Skottskada
 • Skallskada
 • Rygg- nackskada
 • Bröstkorgskada
 • Ögonskada
 • Explosion
 • Trafikolycka
 • Utrymning
 • Brand
 • Begreppet olycka - katastrof
 • Krishantering
 • Praktisk övning mindre olycka
 • Praktisk övning större olycka